Herkules

Dětský domov Chomutov

Ukončená Výběrová řízení

  • „Nákup sportovních potřeb“:
  • „Zajištění ubytovacích a stravovacích služeb na sportovních soudtředěních“:

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz