Herkules

Dětský domov Chomutov

KA6: Soustředění

V rámci projektu se uskuteční celkem 4 sportovní soustředění, 2 letní a 2 zimní. Letní soustředění budou zaměřena na in-line bruslení a jízdu na kole a zimní na lyžování. Tato soustředění jsou nezbytnou doplňkovou aktivitou, v jejímž rámci půjde o rozvoj dalších dvou sportovních aktivit, dále o utužování kolektivu, posilování mezigeneračních vazeb, ochotu pomáhat si, smysl pro fair-play, budování cílevědomosti, píle, schopnosti ocenit úsilí i když nejde o vítězství apod.

Soustředění budou zaměřena především na aktivnější přípravu na sportovní výkony. V rámci nich budeme pořádat soutěže, ve kterých nejede jen o samotný sportovní výsledek, což dá také slabším dětem možnost poznat vítězství a bude je to dále motivovat k většímu snažení.

V rámci soustředění se budeme snažit podporovat také kolektivní sporty, jako je volejbal, fotbal, atd. a soutěže, v nichž děti musí spolupracovat. Naučí se tak, že sport není jen individuální záležitost, a že někdy i ten nejlepší musí v rámci týmu plnit funkci řadového člena.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této klíčové aktivity budou celkem 4 pětidenní soustředění, 2 letní a 2 zimní, kterých se zúčastní jak primární, tak i sekundární cílová skupina.

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz