Herkules

Dětský domov Chomutov

KA5: Besedy

V rámci této KA budou v DD pořádány besedy se sportovci a trenéry. Tito lidé budou děti z cílové skupiny motivovat svými příběhy a zkušenostmi v oblasti sportovních úspěchů i osobních, které vznikly právě na základě sportovních aktivit. Cílem besed bude seznámit děti s možnostmi, které jim sport nabízí, s úspěchy, kterých mohou dosáhnout, se sociálními vazbami, které díky němu získají, s odpovědností, která jej doprovází, i s inkluzí zpět do společnosti, která se sportem úzce souvisí.

Celkem se uskuteční 24 besed, tedy každý měsíc 1. Besed se zúčastní celkem 12 přednášejících z různých sportovních oblastí, především tedy z námi podporovaných, kterými jsou kanoistika, tenis, plavání a atletika. Do besed chceme zapojit také děti ze stejné věkové kategorie, které mají stejné problémy, stejné úspěchy. Kromě mezigeneračních vazeb tu tedy budou navázány vztahy také s vrstevníky. Děti se zde kromě vyslechnutí samotných příběhů, úspěchů i neúspěchů budou moci přednášejících zeptat na cokoliv z jejich života i sportovního života. Poznají tak reálné osoby, které se stejně jako ony rozhodly zasvětit svůj život či alespoň jeho část smysluplné činnosti, ve které dochází k boření jakýchkoliv hranic mezi národnostmi, vyznáním, barvou pleti či sociálním původem člověka.

Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity bude 24 uspořádaných besed s odborníky i vrstevníky.

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz