Herkules

Dětský domov Chomutov

KA4: Účast na sportovních akcích

V rámci této KA budou děti vyjíždět na sportovní akce, kde budou moci zažít atmosféru závodů, zápasů a klání nebo přímo zúčastnit soutěže se svými vrstevníky. Tyto účasti posílí jejich cílevědomost, pocit sounáležitosti a budou je motivovat k lepším výkonům. Navíc pravidelným tréninkem se bude jejich výkonnost, a tím i výsledky zlepšovat, což je bude motivovat ještě více a zároveň v nich bude vyvolávat odpovědnost za výsledky v závislosti na úsilí, které do nich vložili.

Tato aktivita je velmi důležitá, jelikož děti musí kromě tréninků zažít také vlastní soutěž, možnost podělit se o vítězství i prohru, předat své zkušenosti méně zkušeným či je naopak od zkušených získat a změřit si své síly a výsledky svého tréninku s dalšími dětmi.

Výstup klíčové aktivity: Výstupem budou výše uvedené návštěvy sportovních akcí, jichž se účastníci primární CS účastní jako závodníci i návštěvníci s cílem závodit si a zažít atmosféru.

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz