Herkules

Dětský domov Chomutov

KA3: Individuální plán

Na základě KA 1 dojde k rozdělení dětí do 4 skupin dle jejich charakteristik a dispozic k jednotlivým sportům, které jsme vybrali (kanoistika, plavání, tenis a atletika). Pro každého účastníka CS bude sestaven individuální tréninkový plán (ITP) s rozvrhem tréninků, upraveným jídelníčkem pro zvýšení výkonnosti, relaxačními metodami, motivačními technikami apod.

ITP bude sestaven na týden a v rámci něj bude hodnocen samotnými dětmi a trenérem. Bude sledován v časové ose cca půl roku, kdy dojde k hlavnímu vyhodnocení samostatně s dítěte a poté v celé primární CS z důvodu možnosti podělit se o své úspěchy, výkony a zlepšení. V rámci projektu chceme dětem vnuknout myšlenku, že ve sportu a potažmo i v životě nejde jen o úspěch, ale o účast, snahu a překonání sebe sama v rámci hesla. Děti z DD s absencí rodiny trpí často pocity méněcennosti, nechtěnosti, deziluzí o své budoucnosti. Proto je pro ně důležité posilovat také psychickou zdatnost a odolnost, zvyšovat mínění o sobě samých, a tím také jejich sebevědomí. To je velmi důležité, protože sebevědomá a vyrovnaná osobnost dokáže snáze vzdorovat patologickým jevům (záškoláctví, šikana, rasismus, návykové látky, kriminalita). Preventivně zde působí také smysluplné trávení volného času, organizace atd.

Výstup klíčové aktivity: Aktivita bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu. Výstupem bude zpracovaný individuální plán pro konkrétní dítě a jeho hodnocení ve formě zápisů, analýz, dosažených mír atd.

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz