Herkules

Dětský domov Chomutov

KA2: Semináře pro pedagogické pracovníky

Pořádané semináře, kterých bude v průběhu projektu celkem 12, budou určeny pro naše pedagogické pracovníky, tedy pro sekundární cílovou skupinu. Tyto semináře jim umožní lépe se orientovat v problematice motivace těchto dětí, jejich zapojení do sportovních aktivit, a tím účinnějším boji proti sociálně-patologickým jevům a všeobecně budoucího selhání dětí v životě. Semináře nebudou realizovány jen kvůli předání odborných názorů, ale půjde též o získání nových metod a forem motivace dětí ke sportu, aktivnímu přístupu k životu, vedení k větší zodpovědnosti, k úspěchu a potřebě chtít tento pocit opakovat, k umění podržet při případném neúspěchu a znovu jej motivovat. Semináře povedou zkušení odborníci z oblasti psychologie kondičního trenérství i pedagogické pra­xe.

Výstup klíčové aktivity: Výstupem této klíčové aktivity budou 3 semináře pořádané ve 4 blocích, jichž se zúčastní sekundární cílová skupina, pedagogičtí pracovníci DD.

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz