Herkules

Dětský domov Chomutov

KA1: Diagnostická metodika

„Diagnostická“ metodika je nosnou částí projektu. Podobná metodika v našem systému ještě neexistuje, proto je její tvorba tak velmi potřebná a také náročná časově i finančně. Metodika bude tvořena dvěma částmi, vzorovou diagnostikou a diagnostikou zdraví a fyzické kondice. První část bude zaměřena na individualitu a týmovou spolupráci dětí, předpoklady ke sportovní činnosti, stimulaci a motivaci. Druhá část bude zaměřena na zdraví a fyzickou kondici (především svalové dispozice). Tato metodika bude sloužit k zařazení dětí do nejvhodnějších programů a tréninků. V rámci tohoto projektu byly vybrány 4 podporované sporty – plavání, atletika, kanoistika a tenis. Připravované aktivity je nutno zacílit nejprve na konkrétní jedince, tedy vysoce individuálně. V další fázi budou nastaveny obecnější principy a metody, které budou využitelné také pro děti z jiných DD i pro další generace, které budou potřebovat podobnou péči. Nebude tedy tvořena pro konkrétní časový bod, ale pro vyžití v dlouhodobém horizontu.

Výstup klíčové aktivity: Výstupem této aktivity bude zpracovaná „diagnostická“ metodika pro jednotlivé zapojené děti a následně obecnější metodika o cca 100 stránkách, která bude sloužit pro účely dalších DD a dalších generací.

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz