Herkules

Dětský domov Chomutov

Charakteristika projektu Herkules reg.č. CZ.1.07/1.2.35/01.0019

V projektu jde o posílení volních vlastností ke zvládání náročných životních situací. Prostřednictvím sportu a sportovních aktivit chceme naše děti naučit, jak umět zvládat a řešit stresové a krizové situace, vyhodnotit jejich náročnost a umět se správně rozhodnout, jak je aktivně řešit, jak zvládnout neúspěch a i přes něj pokračovat dále v tréninku, resp. ve studiu, práci a obecně v životě, tedy nevzdat se.

Dále chceme dětem samozřejmě ukázat možnosti smysluplného vyplňování volného času, prevenci sociálně patologických jevů, zlepšování se, a to nejen pro své okolí, ale především pro sebe, snažit se, vytrvat, překonat bolest, vyhrát být úspěšný a tento pocit chtít zopakovat.

Dalším cílem je, že podpora a motivace dětí ke sportovním činnostem jim umožní zlepšit fyzickou a psychickou odolnost, zvýšit jim sebevědomí, podpořit týmovou práci i zdravou soutěživost.

Našim cílem je pomoci našim dětem vyrovnat se s jejich nepříznivou sociální situací a pomoci jim snáze se zapojit do běžného života, což jim bude umožněno především v rámci členství ve sportovních klubech a dále účastí na sportovních akcích. V rámci sportovních aktivit budou vedeni k odpovědnosti za své chování a k řešení důsledků tohoto chování, budou vedeni k základním vlastnostem, které se právě díky sportu rozvíjí, jako je týmová spolupráce, fair play, schopnost nést porážku a poučit se z předchozích chyb i vůli dodržovat v rámci života jakýsi organizační plán, který je vede na cestě za dosahováním vytýčených cílů. Všechny tyto vlastnosti a charakteristiky jsou z hlediska života velmi důležité a vytvářením a posilováním jich v těchto dětech dosáhneme jejich plnohodnotného a efektivního zapojení do společnosti.

Sdílejte s přáteli:

Tel.: 733 524 487
Fax: 474 626 903
E-mail: herkules.ddcv@seznam.cz